Team

Teamtutor

Prof. Dr. Florian Lang, Prodekan Fakultät EI
florian.lang@htwg-konstanz.de

Teamleiter

Dominik Erchinger
dominik.erchinger@elaketric.de

Marketingteam

Felicitas Baaske, Leitung Marketingteam
felicitas.baaske@elaketric.de

Mechanikteam

Sören Ohmstedt, Leitung Mechanikteam
soeren.ohmstedt@elaketric.de

Elektrikteam

Philipp Jacquement, Leitung Eletrikteam
philipp.jacquement@elaketric.de