Team

Teamtutor

Prof. Dr. Florian Lang, Prodekan Fakultät EI
florian.lang@htwg-konstanz.de

Teamleiter

Dominik Erchinger
dominik.erchinger@elaketric.de

Marketingteam

Felicitas Baaske, Leitung Marketingteam
felicitas.baaske@elaketric.de

Mechanikteam

Johannes Müller, Leitung Mechanikteam
johannes.mueller@elaketric.de

Elektrikteam

Philipp Jacquemont, Leitung Eletrikteam
philipp.jacquemont@elaketric.de